home  > organiseren

Ik organiseer

Als je veel tijd steekt in 'jouw' Avond4daagse, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk deelnemers!
De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) helpt je een handje.