Deelnamevoorwaarden Walvis Woensdag Challenge

Ik geef als ouder/verzorger van mijn minderjarige kind toestemming voor deelname aan deze Walvis Woensdag Challenge door mijn kind. De ingevulde gegevens in het deelnameformulier (voornaam, achternaam, leeftijd en de ingestuurde foto) of via Instagram mogen gedeeld worden door Avond4daagse en Zapp Your Planet op hun kanalen zowel online als offline in het kader van deze Walvis Woensdag Challenge. Ik geef geen toestemming voor het permanente gebruik van de gegevens op de websites van de Avond4daagse en Zapp You Planet. Indien een van beide partijen permanent gebruik wil maken van de gegevens (naam, foto) zal er voor toestemming voor permanent gebruik apart contact worden opgenomen op het ingevooerde e-mailadres/via het gebruikte Instagram account.

Zowel Avond4daagse als Zapp your Planet verwerken de persoonsgegevens van iedereen (en zeker kinderen) volgens de AVG. De privacy policy van Avond4daagse is hier www.avond4daagse.nl/deelnemers/privacy  te vinden. De privacy policy van Zapp you Planet is hier www.zapp.nl/nieuws/gebruiksvoorwaarden  te bekijken.