Privacy policy Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)

Versie 21-05-2021

Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) is de aanbieder van de Website www.avond4daagse.nl (verder ook: Website) en onderhoudt de Website en onder verantwoordelijkheid van de KWBN gemaakt. In deze policy wordt uitgelegd op welke wijze KWBN op de Website en ook offline persoonsgegevens verzamelt en hoe wij deze gegevens gebruiken.

Lees deze privacy policy zorgvuldig door. U weet dan of u toestemming wenst te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door KWBN. KWBN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal zonder toestemming uw persoonsgegevens niet mogen verwerken.

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een account creëert, wanneer u ons een e-mail zendt, en wanneer u onze Website en sociale media gebruikt.

Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere gebruikers een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring).

Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert of anderszins contact met ons opneemt, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij persoonsgegevens gebruiken worden hier beschreven.

KWBN biedt via haar Website veel informatie aan omtrent de avondvierdaagse en haar organisatie. Indien u onze site gebruikt en een bestelling wilt doen kan dat ook bij derden gebeuren. Check in ieder geval ook de privacy policy van de betreffende derde indien u daar een bestelling doet.

Indien u uw persoonsgegevens verstrekt via KWBN bewaren wij uw persoonsgegevens om uw bestelling of vraag te kunnen verwerken en om u van tijd tot tijd nieuwsbrieven te sturen. Dat zijn de doeleinden van de gegevensverzameling.

KWBN is daarmee een verantwoordelijke (d.w.z. een organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot alle gegevens die KWBN over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt. KWBN is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 is ingevoerd. 

1. Persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

a. Rechtstreeks van u. 
Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een actie, een account creëert, meedoet aan een wedstrijd of gratis prijsvraag, een reactie via de Website plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of anderszins contact opneemt met KWBN en vanzelfsprekend als u zich inschrijft voor de Avondvierdaagse.  

b. Door uw gebruik van onze Website. 
U kunt onze Website bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel. Wij maken op onze Website gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen.  

c. Van derden. 
Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om op onze Website een geïntegreerde social media functie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over u verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Uw activiteiten op onze Website kunnen op de social media platformen worden geplaatst.

2. Gegevens die wij over u kunnen bewaren 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden: 

a. Uw contact- en accountgegevens. 
Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land waarin u woont, voorkeurstaal) wanneer u een account bij KWBN creëert, een ticket koopt en/ of deelneemt aan onze wedstrijden of acties, zoals de avondvierdaagse.  

b. Uw betalings- en factuurgegevens. 
Wij bewaren voor het afhandelen van uw bestelling de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens, bijvoorbeeld uw creditcardnummer en postcode. 

c. Door u online geplaatste gegevens. 
Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u via onze site of op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door u geplaatste recensies of ingevulde enquêtes). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, 'taggen' en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is).

U begrijpt dat wij en anderen (waaronder de derden die via de Website diensten aanbieden) uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u via de Website of social media functies hebt geplaatst. Bij gebruik van de Website kan KWBN echter geen verantwoordelijkheid nemen voor het verder gebruik van de derden van uw persoonsgegevens indien u een bestelling plaatst of anderszins uw persoonsgegevens rechtstreeks deelt met die derden.

3. Gegevens over uw voorkeuren

Wij kunnen gegevens verzamelen over uw favoriete evenementen of de producten die u koopt of waarnaar u informeert (bijvoorbeeld als onderdeel van een enquête of uw recensie). Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demogra?sche categorieën die wij a?eiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie.

Wij kunnen wanneer u onze Website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee speci?eke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdenti?ceerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met Websites). Wij kunnen kijken wat u wel en niet op onze Website hebt gedaan. 

4. Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken 

a. Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning. 
Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie te bevestigen.

b. Om u berichten te sturen in verband met uw transactie en door u bezochte evenementen. 
Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de aankoop of u vragen een recensie te schrijven.

c. Om trends en interesses te signaleren. 
Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is.
 
d. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en Websites. 
Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons relatiebestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, eventuele reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren. 

e. Indien u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief

Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief via de Website mogen wij u nieuwsbrieven sturen.

5. U hebt bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken 

Wanneer u een account creëert of onze Website gebruikt, kunnen wij u ook later toestemming vragen om persoonsgegevens voor speci?eke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken of als u uw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons uw voorkeur via het mailadres privacy@avondvierdaagse.nl.  

U kunt zich niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden:   

a. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten. 
Om e-mails of sms-berichten of push berichten via de Website voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen, volg de instructies in een ontvangen reclameboodschap of mail aan privacy@avondvierdaagse.nl.  Zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, zullen wij u nog steeds transactieberichten zenden. Zo kunnen we nog steeds contact met u opnemen over uw bestellingen, aanmeldingen of inschrijvingen.  

b. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven. 
Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen pas de accountinstellingen aan of volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan. Of mail naar privacy@avondvierdaagse.nl.  

c. U kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen.
Ook kunt u ons verzoeken via privacy@avondvierdaagse.nl  de gegevens aan te passen of uw persoonsgegevens volledig te verwijderen. 

6. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden

a. Binnen KWBN
Wij kunnen al uw gegevens binnen KWBN delen met alle betrokkenen binnen deze organisaties voor alle in deze policy genoemde doeleinden, maar niet voor andere doeleinden tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.  

b. Derden 
Wij delen alleen uw gegevens met een derde, anders dan onder a. indien u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Zij kunnen op die manier het gedrag van hun bezoekers analyseren, een betere service en ondersteuning aan bezoekers kunnen bieden. Indien zij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan in deze privacy policy beschreven, moet u daar expliciet om toestemming worden gevraagd. Check de privacy policy van de betreffende derde indien u daar een bestelling doet.

c. Derden die door u gekochte goederen en diensten leveren. 
Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met betre?ende derden die goederen en diensten aanbieden die u via onze Website hebt gekocht (bijvoorbeeld tickets of merchandise), zodat deze uw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren (onder meer door contact met u op te nemen).  

d. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf of derden te beschermen. 
Voor zover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat deze heeft plaatsgevonden tijdens een actie of op een evenement) en andere strafbare feiten.  

We maken gebruik van standaardveiligheidsmaatregelen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet niet 100% veilig is. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van uw wachtwoorden. 

Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op via privacy@avondvierdaagse.nl.  Indien u vragen of klachten hebt over deze privacy policy of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op privacy@avondvierdaagse.nl.   

Om door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken neem dan contact met ons op via privacy@avondvierdaagse.nl

Alle verzoeken om informatie aan privacy@avondvierdaagse.nl  dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijke beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.

7. Cookie beleid KWBN

Via onze Website worden slechts statistische cookies geplaatst. Er worden via de Website geen cookies gebruikt die persoonsgegevens verwerken. Hieronder leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen en waarom.

Wat doen cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet  of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma's starten of virussen verspreiden. Cookies  worden vooral op Websites geplaatst.

Indien u via onze Website op een andere site komt welke niet onder de verantwoordelijkheid van de KWBN wordt gehost kunnen daar cookies worden gebruikt. Deze geplaatste cookies worden buiten de verantwoordelijkheid van KWBN geplaatst. Check de toepasselijke cookie policy van de betreffende Website.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze Website kunnen worden uitgelezen.

Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser op uw PC of smartphone zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de Website van https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt. Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit beperkt het gebruik van de Website echter niet.

U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw uw toestemming worden gevraagd wanneer u onze Website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Uw rechten
Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan privacy@avondvierdaagse.nl.

U hebt het recht KWBN te verzoeken u inzage te verlenen in uw - door KWBN als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkte - persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan privacy@avondvierdaagse.nl

Alle verzoeken om informatie aan privacy@avondvierdaagse.nl dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijk beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.