2020 geen verloren jaar voor Avond4daagse

Door het coronavirus zijn alle Avond4daagsen in ieder geval tot 1 juni afgelast. Toch is 2020 nog geen verloren jaar voor de Avond4daagse.

2020 geen verloren jaar voor Avond4daagse

Met de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zijn alle evenementen tot 1 juni 2020 verboden. Dit leidt onder andere tot afgelasting van honderden georganiseerde wandelevenementen en -activiteiten die onder de paraplu van Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) worden gehouden. Onder deze evenementen zijn ook honderden Avond4daagsen. De Week van de Avond4daagse (van 25 t/m 29 mei 2020) is geannuleerd. KWBN zoekt naar mogelijkheden om dit kinderfeest later in het jaar plaats te laten vinden. “2020 is niet per definitie een verloren jaar voor de Avond4daagse”, aldus Paul Sanders (directeur-bestuurder KWBN). 

Avond4daagse in het najaar 

Naast het inspelen op de dagelijkse actualiteit, kijkt KWBN ook vooruit. “Vooropgesteld: de strijd tegen het coronavirus is momenteel de topprioriteit voor heel Nederland”, zegt Sanders. “Maar als we die strijd gewonnen hebben, krijgt het normale leven weer vorm. En zullen mensen – en kinderen in het bijzonder - meer dan ooit de behoefte hebben om samen te ontspannen. Ook daar kijken we als Wandelbond naar. Daarom adviseren we onze Avond4daagse-organisaties de mogelijkheid te onderzoeken het evenement in het najaar te houden, één- of meerdaags. Als feestelijke start van het schooljaar bijvoorbeeld.” 

Denken in mogelijkheden 

Verplaatsing van evenementen naar het najaar is niet in alle gevallen mogelijk. Sanders: “Het kan zijn dat er al een activiteit in de gemeente is. Of dat vrijwilligers niet beschikbaar zijn. Of dat het voor scholen die de Avond4daagse zelf organiseren teveel is. Maar we willen vooral kijken naar de mogelijkheden en niet op voorhand oplossingen van tafel vegen. Daarom raden we onze organisaties aan om na te gaan bij de gemeente wat mogelijk is en contact te onderhouden met vrijwilligers, leveranciers en sponsoren. Laten we vooral denken in mogelijkheden.” 

Lichtjestocht 

In september zijn de avonden korter qua daglicht. Sanders ziet er geen probleem in: “Dan kan er ook een Avond4daagse lichtjestocht worden gehouden. Ik begrijp dat dit ook weer om andere voorbereidingen vraagt, maar we helpen de organisaties er graag mee.”  

Half miljoen kinderen 

En wat als blijkt dat er ook in het najaar nog beperkende maatregelen nodig zijn? “Dan moeten we daar op dat moment mee dealen. We adviseren onze organisaties verstandige financiële beslissingen te nemen en goed te kijken naar overeenkomsten. Laten we juist in deze onzekere tijd de moraal hoog houden en naar een positieve toekomst kijken. En daar hoort de Avond4daagse met ruim een half miljoen feestende kinderen bij!”