Veelgestelde vragen Avond4daagse – Home Edition

 • Mogen alle Avond4daagse organisaties deelnemen?

Nee, deelname aan Avond4daagse – Home Edition is alleen toegestaan aan organisaties die aangesloten zijn bij Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN).

 • Ben ik als organisatie verplicht om deel te nemen?

Nee hoor. Je bent als organisatie niet verplicht om deel te nemen. Maar het biedt je wel kansen. Zo genereer je extra inkomsten (€1 per verkochte medaille aan een deelnemer uit jouw postcodegebied), heb je de mogelijkheid om lokaal partners en sponsoren aan te haken, kun je het promotiemateriaal wat je eerder ontving tóch gebruiken én je kweekt goodwill bij kinderen en ouders.

 • Wat kost deelname voor mij als organisatie?

Deelname aan Avond4daagse – Home Edition kost jou als Avond4daagse organisatie niets extra. Het enige wat we vragen is of je Avond4daagse – Home Edition lokaal wilt promoten én ervoor wilt zorgen dat jouw deelnemers in de periode juni t/m augustus hun medailles ontvangen. De benodigde medailles hoef je niet te kopen. Je ontvangt deze kosteloos van ons.

 • Welke inzet wordt er van mij als organisatie verwacht?

Wat we vragen is of je Avond4daagse – Home Edition lokaal wilt promoten én ervoor wilt zorgen dat jouw deelnemers in de periode juni t/m augustus hun medailles ontvangen. Je kunt zelf nog beslissen of je hier ook Avond4daagse medailles en evt. uitingen van lokale sponsoren aan toe wilt voegen.

 • Hoe weet ik welke deelnemers meedoen en een medaille verdienen?

Je ontvangt iedere week van KWBN een overzicht van jouw deelnemers inclusief de bijbehorende medailles.

 • Moet ik als ik deelneem als organisatie medailles bestellen?

Als je als organisatie deelneemt aan Avond4daagse - Home Edition hoef je geen medailles te bestellen. Je ontvangt deze automatisch kosteloos van ons.

 • Binnen welke termijn moet ik de medailles verspreiden?

Het is de bedoeling dat je de medailles binnen 7 dagen nadat je deze ontvangt van KWBN verspreidt onder jouw deelnemers.

 • Welke kansen biedt deelname mij als organisatie?

Allereerst genereer je extra inkomsten (€1 per verkochte medaille aan een deelnemer uit jouw postcodegebied). Daarnaast heb je de mogelijkheid om lokaal partners en sponsoren aan te haken. Ook  kun je het promotiemateriaal wat je eerder ontving toch gebruiken. Én je kweekt goodwill bij kinderen en ouders.

 • Hoe gaat het met de uitbetaling van de vergoedingen aan ons als Avond4daagse organisatie?

Na afloop van de actieperiode ontvangen de deelnemende Avond4daagse organisaties in het najaar op initiatief van KWBN de uitbetaling. Hier hoef je zelf dus geen actie op te ondernemen.

 • Hoe geef ik aan dat ik als organisatie deel wil nemen?

Stuur vóór 31 mei 2020 een e-mail naar info@avondvierdaagse.nl waarin je aangeeft dat je als organisatie deel wil nemen. Je ontvangt van ons dan aanvullende informatie.

 • Tot wanneer kan ik besluiten om deel te nemen?

Je kunt je tot en met 31 mei 2020 aanmelden. Dit doe je door een mail te sturen naar info@avondvierdaagse.nl waarin je aangeeft dat je als organisatie deel wil nemen. Je ontvangt van ons dan aanvullende informatie.

 • Kunnen we zelf het inschrijfgeld bepalen?

Nee. Omdat dit een speciale editie betreft met een centrale inschrijving via één inschrijfformulier staat de hoogte van het inschrijfgeld vast. De deelnameprijs is €5 per deelnemer.

 • Wat betalen de deelnemers?

Het inschrijfgeld bedraagt €5 per deelnemer.

 • Moet ik, als ik meedoe, ook routes uitzetten?

Nee, dat is zelfs nadrukkelijk niet de bedoeling. Om drukte en groepsvorming te voorkomen, lopen alle deelnemers op een zelf gekozen dag en tijd hun eigen routes die verkregen kunnen worden uit de app eRoutes.

 • Wat gebeurt er als ik als organisatie niet deelneem?

We vinden het erg belangrijk om kinderen in Nederland toch de mogelijkheid te bieden om de Avond4daagse te lopen. Als jij als organisatie niet deelneemt en er melden zich kinderen uit jouw postcodegebied aan, dan zorgen we er vanuit het landelijke bondsbureau voor dat de kinderen toch hun medailles ontvangen. Je ontvangt dan natuurlijk niet de inkomsten per deelnemer.

 • Moet ik mij afmelden als ik niet mee wil doen aan Avond4daagse – Home Edition?

Nee, dat is niet nodig. Je moet je alleen aanmelden als je wél mee wil doen. Natuurlijk vinden we het erg jammer als je besluit niet deel te nemen. Hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer terug!

Klik hier voor de Veelgestelde vragen voor deelnemers.